Janus.biz

Chemia bardziej
organiczna

O nas

Spółka Janus.biz działa na rynku od 2014 roku. Powstała w wyniku połączenia dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego członków rodziny Janus. Dzięki temu stworzyliśmy unikalną organizację, ukierunkowaną na poszukiwanie własnych rozwiązań problemów, które ze względu na pozorny brak alternatywy, umykają uwadze opinii publicznej. Konsekwencją jest brak regulacji prawnych oraz społeczne przekonanie o niemożności poprawy istniejącej sytuacji. Jako chemicy mający ciągły kontakt z rynkiem i bezwzględną presją ekonomii, trwamy w poczuciu odpowiedzialności spoczywającej na każdym z nas, a wynikającej z błędów popełnionych w przeszłości. Kieruje nami również świadomość konsekwencji będących następstwem niewłaściwego i wybiórczego wykorzystania gromadzonej dotychczas wiedzy.

Podjęliśmy wyzwanie pozornie sprzeczne z ideą podmiotu prawa handlowego, a mianowicie maksymalizowanie zysku, przy jak najmniejszym nakładzie środków. Wierzymy jednak w to, że nauczymy się coraz lepiej godzić te sprzeczności, zmierzając do osiągnięcia optymalnych rozwiązań, co ponad wszelką wątpliwość przyniesie korzyści dla środowiska, a w konsekwencji dla żyjących w nim ludzi. Jednym z niezwykle istotnych czynników, które zbliżają nas do osiągnięcia naszego celu, jest ścisłe współdziałanie z naszymi partnerami, którym również leży na sercu dobro powszechne. Wprowadzenie na rynek produktów Redomax bio oraz Feedoil, daje nam pewność, że podjęte działania są jak najbardziej uzasadnione, a wręcz niezbędne.

Dlatego nieprzerwanie prowadzimy interdyscyplinarne badania, mające na celu modyfikowanie istniejących na rynku procesów technologicznych, produktów i metodologii, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wierzymy, że nasze nowatorskie projekty realizowane w dziedzinie chemii oraz technologii organicznej i bioorganicznej, zaowocują wprowadzeniem na rynek oryginalnych i ulepszonych technologii, nie tylko dla przemysłu chemicznego ale dla wielu innych gałęzi przemysłu i obszarów funkcjonowania rynku spożywczego.

Naszymi priorytetami są ugruntowana wiedza, solidna praca i otwartość na współpracę z każdym, kto utożsamia się z dążeniem do poprawy jakości środowiska i życia ludzi.

Czym się zajmujemy?

Modyfikacja właściwości powierzchniowych materiałów celem uzyskania pożądanych parametrów technologicznych i użytkowych
Opracowanie metod analitycznych kontroli rozpowszechniania związków organicznych w środowisku
Opracowanie metod analitycznych kontroli procesów syntezy oraz ich zastosowania w warunkach przemysłowych
Projektowanie i wykonawstwo instalacji pilotażowych
Projektowanie cieczy jonowych celem ich zastosowania w istniejących procesach technologicznych
Badanie mechanizmów reakcji z wykorzystaniem cieczy jonowych

Nasze produkty

Redomax bio, to linia innowacyjnych, w pełni biodegradowalnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego preparatow kondycjonujących o działaniu antyzbrylającym i przeciwpyłowym stosowanych w produkcji nowoczesnych nawozów mineralnych. Nie zawierają ropopochodnych i amin.

Standaryzowane tłuszcze paszowe marki Feedoil stanowią niezbędny składnik nowoczesnych, zdrowych i wydajnych pasz pełnoporcjowych oraz koncentratów paszowych dla zwierząt hodowlanych. Są już stosowane przez wiodących producentów pasz oraz hodowców produkujących pasze na własne fermy.

Kontakt

Adres

Janus.biz Sp z o.o.
Dworcowa 15
73-120 Chociwel

Kontakt

tel. +48 785 006 285
info@janus.biz